گواهینامه مضاعف شرکت ما را با احترام جشن بگیرید.

Hebei Hanchang Minerals Co. ، Ltd. گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، صدور گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 را در تاریخ 1 سپتامبر 2017 تصویب کرده است. این نشان می دهد که شرکت ما در ادغام سیستم های مختلف مدیریتی به استاندارد بین المللی رسیده است و می تواند به طور مداوم محصولات واجد شرایط مورد انتظار و رضایت بخش را به مشتریان ارائه دهید.

در همان زمان ، این بدان معنی است که شرکت ما یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کامل ایجاد کرده است ، حسابرسی سازمان احراز هویت را تصویب می کند ، در همین حال ما نظارت اجتماعی و صنعتی را مثبت می پذیریم.

20190817060639790


زمان ارسال: 23-21 ژانویه