گواهینامه ها

شرکت ما ، Hebei Hanchang Mining Machinery Co. ، Ltd. با گرمی از 1 سپتامبر 2017 ، گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 و گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 را تصویب کرد. این نشان می دهد که شرکت ما در ادغام به استانداردهای بین المللی رسیده است سیستم های مختلف مدیریتی ، و می تواند همچنان محصولات واجد شرایط مورد انتظار و رضایت بخش را به مشتریان ارائه دهد. در عین حال ، این نشان می دهد که شرکت ما یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کامل ایجاد کرده است ، از ممیزی سازمان صدور گواهینامه عبور کرده و نظارت بر جامعه و صنعت را پذیرفته است.

20191119053033737
20191118071409804
20191120083944270
20191120084118520
20191120084044775
20191120084015165